Recorregut Estudis catalans

Aquesta llicenciatura és recolzada pel laboratori ICRECS, Institut català de recerca en ciències socials. L’habilitació ha estat atorgada en el marc del contracte d’establiment 2011-2014. Aquesta llicenciatura va ser oberta a la rentrada universitària de setembre 2011.

 

LLICENCIATURA 1 – Estudis transfronterers i catalans

Semestre 1 (30 ECTS)

UE1.1- Els Països Catalans i la Mediterrània occidental (8 ECTS)

– Història des Països Catalans i de la Mediterrània occidental (4 ECTS)

– Territori i societat (4 ECTS)

UE1.2- Llengües  (10 ECTS)

– Llengua catalana : traducció (5 ECTS)

– Història de la llengua i metodologia dels estudis catalans (5 ECTS)

– Element inter llengües vives (5 ECTS)

= Anglès (2,5 ECTS)

= Castellà (2,5 ECTS)

UE1.3 – Iniciació a l’antropologia i a la geopolítica (3 ECTS)

– Iniciació a l’antropologia (1,5 ECTS)

– Qüestions geopolítiques (1,5 ECTS)

UE1.4 – Pla llicenciatura (4 ECTS)

– Metodologia (6 ECTS)

– Projecte professional i personalitzat (1 ECTS)

UE1.5 – UE lliure (5 ECTS)

 

Semestre 2 (30 ECTS)

UE2.1 – El patrimoni català (5 ECTS)

– Patrimoni a Catalunya Nord i dins l’àrea català

UE2.2 – Iniciació a la sociologia del turisme (5 ECTS)

UE2.3 – Traducció (5 ECTS)

– Català de la comunicació

UE2.4 – Pla llicenciatura : C2I (2 ECTS)

UE2.5 – Opció català o turisme (8 ECTS)

– Llengua i literatura (8 ECTS)

= Literatura nord-catalana i literatura andorrana (5 ECTS)

= Gramàtica contrastiva (3 ECTS)

– Turisme i desenvolupament sostenible (8 ECTS)

= Iniciació a l’ecoturisme (4 ECTS)

= Desenvolupament sostenible (4 ECTS)

UE2.6 – UE lliure (5 ECTS)

 

LLICENCIATURA 2 – Estudis transfronterers i catalans

Semestre 3 (30 ECTS)

UE3.1- L’espai català transfronterer: Catalunya i les Illes Balears (8 ECTS)

UE3.2 – Història contemporània de Catalunya (5 ECTS)

UE3.3 – Traducció (5 ECTS)

– Català de l’administració i del dret

UE3.4 – Opció català o turisme (8 ECTS)

– Llengua i literatura catalana contemporània (8 ECTS)

= Literatura catalana contemporània (5 ECTS)

= Gramàtica (3 ECTS)

– Introducció al dret comparat i a l’economia (8 ECTS)

= Introducció al dret comparat França-Espanya (4 ECTS)

= Introducció a l’economia (4 ECTS)

UE5 – UE lliure (4 ECTS)


Semestre 4 (30 ECTS)

UE4.1 – L’espai català transfronterer : Andorra (5 ECTS)

UE4.2 – L’espai català transfronterer: Catalunya Nord (5 ECTS)

UE4.3 – Llengua catalana (5 ECTS)

– Català de l’economia i del comerç (5 ECTS)

UE4.4 – Literatura i sociolingüística (7 ECTS)

– Literatura catalana medieval i moderna (5 ECTS)

– Sociolingüística (2 ECTS)

UE4.5 – Opció català o turisme (4 ECTS)

– Traducció català-castellà i castellà-català (4 ECTS)

– Patrimoni industrial i turisme científic (4 ECTS)

UE4.6 – UE lliure (4 ECTS)

 

LLICENCIATURA 3 – Estudis transfronterers i catalans. Recorregut Estudis catalans

Semestre 5 (30 ECTS)

UE5.1 – Introducció als estudis europeus (6 ECTS)

– Les institucions europees (2 ECTS)

– Les euroregions (2 ECTS)

– Estudis comparats de dret europeu (2 ECTS)

UE5.2 – Llengua catalana (7 ECTS)

– Traducció literària (5 ECTS)

– Taller d’escriptura (2 ECTS)

UE5.3 – Lingüística i sociolingüística (6 ECTS)

– Lingüística i lingüística aplicada (3 ECTS)

– Sociolingüística (3 ECTS)

UE5.4 – Lingüística i didàctica del català (6 ECTS)

– Didàctica de la llengua

– Polítiques lingüístiques i multilingüisme dins el món

UE5.5 – UE lliure (5 ECTS)

 

Semestre 6 (30 ECTS)

UE1 – Espai català i mediterrani (6 ECTS)

UE2 – Llengua catalana (6 ECTS)

– Traducció literària

UE3 – Dialectologia (6 ECTS)

UE4 – Estatge – Iniciació professional (1 mes, 8 ECTS)

– Preparació de l’estatge i informe

– Iniciació professional: ensenyaments de l’estatge

UE5 – UE lliure (4 ECTS)