Llicenciatura professional d’Activitats i tècniques de comunicació

Especialitat Traducció-Interpretació


Els objectius

Formar professionals amb competències

– en traducció especialitzada (econòmica, jurídica i administrativa…)

– en interpretació consecutiva i simultània.

Respondre a una demanda dels àmbits socials i professionals de l’Euroregió transfronterera.

 

L’organització de la formació

Associa estretament l’IFCT de la Universitat de Perpinyà i la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc d’un acord de cooperació.

La llicenciatura dóna una formació aprofundida en els dominis de la traducció tècnica (especialment sobre una plataforma especialitzada) i de la interpretació consecutiva i simultània en cabina. Aquests ensenyaments tenen lloc A la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona (amb un seminari semestral a Perpinyà).

 

Les inscripcions

Descarregar el butlletí d’inscripció 2017-2018

Per aquests tres anys i l’obtenció de la llicenciatura francesa, les inscripcions es prenen a l’IFCT de Perpinyà.

Per l’obtenció de la llicenciatura espanyola, que correspon al nivell de “maîtrise” en Traducció i Interpretació, és necessari d’inscriure’s a l’UAB per dos semestres suplementaris, que corresponen al quart any.

 

Els ensenyaments

Pels dos primers anys, a Perpinyà, els mòduls corresponents de la llicenciatura d’Estudis Catalans i de la llicenciatura de LEA, menció Català, són validables dins aquesta formació. Es completen amb mòduls especialitzats.

El tercer any es cursa a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Semestre 5

UE 5.1 Traducció especialitzada : francès – català/castellà 1

UE 5.2 Llengua C 1 : anglès / alemany / àrab / portuguès / rus /…

– Llengua

– Traducció

UE 5.3 Interpretació consecutiva

– Tècniques

– Pràctiques

UE 5.4 Traducció : teoria i tècniques

– Teoria de la traducció

– Informàtica, documentació aplicada a la traducció

 

Semestre 6

UE 6.1 Traducció especialitzada : francès – català/castellà 2

UE 6.2 Llengua C 2 : anglès / alemany / àrab / portuguès / rus /…

– Llengua

– Traducció

UE 6.3 Interpretació simultània

– Tècniques

– Pràctiques

UE 6.4 Projecte tutorat i estatge

– Projecte

– Informe d’estatge

 

Més informacions : www.univ-perp.fr