Màster 2 menció Estudis Europeu i Internacionals

Especialitat professional Relacions Transfrontereres

 

– prepara en formació inicial i en formació contínua, els estudiants, els professionals i els funcionaris que, cada vegada més, són concernits pel desenvolupament de les relacions transfrontereres, de la cooperació territorial i per les feines del transfronterer, sempre més valorades,

– completa la formació d’especialistes i de professionals dins un sector portador,

– utilitza els recursos i els potencials de la regió i de les regions veïnes per llur benefici i el de les altres regions frontereres,

– posa al servei dels estudiants i professionals interessats les xarxes institucionals de coopreració, especialment transfronterers, a les quals participen l’UPVD i l’IFCT.

 

Responsable pedagògic : Martina Camiade, camiade@univ-perp.fr, tel : 06 20 41 08 43

 

Descarregar el butlletí d’inscripció 2017-2018 

Descobrir els mòduls de formació del Màster 2

 

Més informacions : www.univ-perp.fr