Màsters 1 i 2 menció Estudis Europeu i Internacionals

Especialitat recerca Estudis catalans, mobilitats i alteritats

Opció Estudis catalans

 

Descobrir els mòduls de formació del Màster 1

Descobrir els mòduls de formació del Màster 2