L’APLEC, Associació per a l’Ensenyament del Català, comunica :

L’APLEC ha estat informada pels pares d’alumnes d’Elna del menester de classes bilingües suplementàries al municipi. Des de fa dos anys en efecte, les demandes d’inscripció en classe bilingüe dels pares són superiors a les places proposades per l’Éducation Nationale a Elna, el que té per conseqüència la impossibilitat per a molts infants de ser escolaritzats en català. Pitjor, l’escola pública realitza cada any un sorteig per mor de seleccionar els alumnes que tindran la sort de tenir una plaça a l’ensenyament bilingüe català. L’APLEC denuncia aquest situació i aquest procediment que són indignes de l’escola pública que té l’obligació de garantir la igualtat.

A l’hora en què el govern i la llei Peillon volen « afavorir l’ensenyament de les llengües regionals », l’APLEC s’ha adressat a la Inspecció acadèmica per tal que una solució sigui trobada a Elna per accollir, des de la petita i mitjana secció, tots els infants que demanden a beneficiar de l’ensenyament bilingüe en català. Les solucions existeixen ; només és qüestió de volontat de l’administració de posar en plaça els mitjans : afectació de professors d’escole bilingües a l’ocasió d’una mutació en 2014, organització interna dels establiments (un mestre, una llengua), plaça suplementària… Els pares i les mares d’alumnes ja han comunicat llur preocupació a l’ajuntament que dóna suport a llur demanda d’afegir classes bilinges. Per altre band, han llançat una petició en aquest sentit i preveuen en les setmanes que vénen d’organitzar, amb el suport de l’APLEC, mobilitzacions ciutadanes.

[La demanda al DASEN ha estat transmesa a la vila d’Elna, al diputat, a la rectora d’Acadèmia, al Ministeri d’Educació, a la presidenta del Consel General, al president del Consell Regional, al responsable llengua catalana per al Departament i la Regió.]

Leave a Comment