La Casa dels Països Catalans va ser ideada sobre el model frnacès de les Cases de les Ciències de l’Home. Inaugurada el 23 d’octubre del 2008, reuneix en un mateix conjunt d’edificis dues estructures de la Universitat de Perpinyà Via Domícia

  • l’IFCT

i entitats albergades relacionades a la recerca sobre Catalunya Nord o dins l’espai transfronterer o a l’ensenyament de la llengua i la cultura catalanes

  • la Delegació de Perpinyà de l’Institut d’Estudis Catalans, Acadèmia de la llengua catalana
  • l’APLEC, Associació per a l’ensenyament del català
  • l’Euro-Institut Català Transfronterer
  • l’UCE, Universitat Catalana d’Estiu
  • l’AFECT

Es tracta també de crear un punt de referència i de multiserveis per a totes aquelles persones o entitats, de la Universitat de Perpinyà o de l’Estat francès, que voldrien informacions, formació o relacions de recerca o intercanvis amb l’espai català. La Casa acull també investigadors o persones que fan una estada a Perpinyà en el marc de programes específics amb Catalunya (Universitats de l’Institut Joan Lluís Vives, instituts especialitzats de la Generalitat de Catalunya).

Els dos primers edificis van ser finançats per la Vila de Perpinyà, el Consell General del Pirineu Oriental, el Consell Regional del Llenguadoc-Rosselló i per les entitats albergades.

La universitat va fer inscriure dins la segona part del contracte Estat-Regió 2000-2006 un edifici nou (500 m2) que reuneix els dos edificis anteriors, ells mateixos renovats (630m2). Aquesta operació es va fer en paral·lel amb una estructura semblant de l’Institut Joan Lluís Vives a la Universitat de Lleida. El finançament fou de 1,1 milions d’euros dels quals 200.000 euros de l’Estat, 300.000 euros de les col·lectivitats territorials (Consell Regional del Llenguadoc-Rosselló, Consell General del Pirineu Orientals, Vila de Perpinyà), 500.000 euros de la Unió Europea (programa INTERREG IIIA) i 100.000 euros de l’UPVD.

 

Adreça:

Casa dels Països Catalans Universitat de Perpinyà Via Domícia Camí de la Passió Vella F-66860 Perpinyà Cedex