Institut d’Estudis Catalans, Delegació de Perpinyà

APLEC, Associació per a l’ensenyament del català

Universitat Catalana d’Estiu

AFECT, Associació formativa Espai català transfronterer

Euro-Institut Català Transfronterer