La Universitat Catalana d’Estiu sur de les diades que l’any 1968 organitzaren a Prada conjuntament el Grup Cultural de la Joventut Catalana i el Grup Rossellonès d’Estudis Catalans (GREC), tot just després del Maig 68. A partir d’aquesta modesta experiència neix la primera UCE, car corresponia a un menester : pels participants de Catalunya Nord calia promoure i fer avançar la llengua i la cultura catalanes ; per la gent del Principat, del País Valencià i de les Illes, aleshores sotmesos a la repressió de la dictadura franquista, era necessari obrir un espai de llibertat i de llengua catalana dins un marc universitari. L’èxit fou immediat i el GREC organitzà les sessions successives de l’UCE fins al 1977, sota l’impuls de Pere Verdaguer. Amb la transició democràtica a Catalunya i a Espanya, la responsabilitat de l’UCE passà a una Gestora dirigida per Joan Ané. Per no adaptar-se a les noves circumstàncies i a les noves necessitats socials, l’UCE es va veure abocada a un procés de marginalització creixent i a dificultats econòmiques.

Davant una plausible desaparició de la UCE i tenint en compte els serveis que podia prestar l’UCE com a fòrum, com a universitat més reactiva que les universitats clàssiques i com a lloc d’encontre de participants del conjunt dels Països Catalans, el president de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) Enric Casassas reuní l’any 1985 una trentena d’intel·lectuals vinculats a la UCE amb el propòsit de donar-li noves bases. Es creà el Patronat que s’encarrgà de la Universitat. Fou integrat per les principals entitats culturals de cada territori, d’universitats i de personalitats, i fou declarat a Barcelona com a associació. Paral.lelament l’UCE fou declarada a Perpinyà com a associació segons la llei de 1901, amb seu social a la universitat de Perpinyà, a la Casa dels Països Catalans.

El 1995 el president de l’IEC Emili Giralt transformà l’estructura en una Fundació declarada a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya. És encara la seva forma actual.

Presidents del Patronat de la Fundació UCE

 • Enric CASASSAS, 1985-1987
 • Emili GIRALT, 1987-1995
 • Manuel CASTELLET, 1995-2001
 • Miquel PORTER, 2001-2004
 • Pere VERDAGUER, 2004-2006
 • Imma TUBELLA, 2006-2007
 • Salvador GINER, 2007-2013
 • Joandomènec ROS, des de 2013

Presidents de l’UCE

 • Max CAHNER, 1985-1987
 • Enric CASASSAS, 1988-1991
 • Max CAHNER, 1992-1994
 • Joaquim ARENAS, 1995
 • Miquel PORTER, 1996-2001
 • Joandomènec ROS, 2002-2008
 • Jaume SOBREQUÉS, 2009
 • Jordi SALES, 2010-2013
 • Salvador ALEGRET, 2013

Per més informació:

Veure el llibre: 40 anys d’Universitat Catalana d’Estiu. 1968-2008. Ramon GUAL i Joan MALUQUER, sld. Col.lecció “Biblioteca de Catalunya Nord nº 9”, ICRECS, ed. Terra Nostra i ed. Galerada S.E. (Barcelona), Prada, 2008, 304 p., 21×30 cm.