L’IFCT és un component de la université de Perpinyà.

Constitueix un dels eixos de la seva estratègia : dins el marc de la constitució d’un pol francès de formació i de peritatge sobre el domini català i sobrer les qüestions transfrontereres, l’IFCT técom a missió d’assegurar:

  • la formació inicial i continuada,
  • la recerca científica,
  • la difusió de la cultura,
  • la cooperació internacional.

Aquests objectius es poden realitzar en col·laboració amb les empreses públiques i privades, l’administració i les col·lectivitats territorials.

L’IFCT reuneix:

  • el Departament d’Estudis Catalans, encarregat dels ensenyaments de llicenciatura (llicenciatura de català i llicenciatura professional de traducció-interpretació) i dels diplomes d’universitat,
  • un Servei d’ensenyament a distància de català, el SETELCAT
  • un Laboratori habilitat, l’ICRECS, Institut català de recerca en ciències socials (Equip d’Accolliment nº 3681), responsable de la menció de màster Estudis europeus i internacionals : màster recerca Estudis catalans i màster professional de Relacions transfrontereres.