Cada una d’elles té un escó al Consell de l’IFCT

Institucions i col·lectivitats territorials franceses:

 • El Rectorat de l’acadèmia de Montpeller.
 • La Regió Llenguadoc-Rosselló.
 • El Consell General del Pirineu Oriental.
 • La Vila de Perpinyà.
 • La Vila de Prada.

Institucions i col·lectivitats territorials de Catalunya:

 • La Presidència de la Generalitat de Catalunya.
 • L’Institut d’Estudis Catalans, Acadèmia de la llengua catalana
 • La Vila de Figueres.

Entitats catalanes o transfrontereres:

 • La Xarxa Vives d’Universitats.
 • L’APLEC, Associació per a l’ensenyament del català.
 • L’UCE, Universitat Catalana d’Estiu.
 • L’AFECT, Associació formativa Espai català transfronterer