header

En el marc de la revista, hem obert col•leccions d’obres o números monogràfics: “Obres de referència”, essencialment a base de tesis, memòries universitàries, estudis o assaigs.

Accedir a les obres de referència : http://obres.casa-paisos-catalans.eu/