1) Publicacions de la Delegació de Perpinyà

2012 – Els bons usos es perden. Petit diccionari fraseològic cerdanià. MORVAY, Károly, ed. IEC, Barcelona, 255p., 16×24 cm. Text en català.

2011 – Les organitzacions de reivindicació catalana a Catalunya Nord (1960-1981). TAURINYÀ, Júlia. ICRECS, ed. Terra Nostra i Institut d’Estudis Catalans, Prada, 96p., 21×30 cm. Text en català.

 

2) Publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans

Les publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans, acadèmia de la llengua catalana, concerneixen els camps de les cinq seccions que l’integren: filologia, història i arqueologia, filosofia i ciències socials, biologia, ciències i tecnologia. Les 28 societats filials tenen també una activitat important d’edició.

Principals revistes en llengua, ciències humanes i socials:

Llengua:

 • Estudis Romànics (Secció Filològica)
 • Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica (Societat Catalana d’Estudis Clàssics)
 • Llengua i literatura (Societat Catalana de Llengua i Literatura)
 • Terminàlia (Societat Catalana de Terminologia)
 • Treballs de Sociolingüística Catalana (Societat Catalana de Sociolingüística)

Història, art i arqueologia:

 • Acta Numismàtica (Societat Catalana d’Estudis Numismàtics)
 • Arxiu de Textos Catalans Antics (Secció de Filosofia i Ciències Socials)
 • Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics
 • Calatan Historical Review (Secció Historico-Arqueològica)
 • Lambard. Estudis d’Art Medieval (Amics de l’Art Romànic)
 • Revista Catalana de Musicologia (Societat Catalana de Musicologia)
 • Tamid (Societat Catalana d’Estudis Hebraics)

Geografia:

 • Treballs de la Societat Catalana de Geografia

Dret i economia:

 • Anuari de la Societat Catalana d’Economia
 • Anuari de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics
 • Revista Catalana de Dret Privat (Societat Catalana d’Estudis Jurídics)
 • Revista de Dret Histôric Català (Societat Catalana d’Estudis Jurídics)

Filosofia:

 • Anuari de la Societat Catalana de Filosofia

Sociologia:

 • Revista Catalana de Sociologia (Associació Catalana de Sociologia)

Comunicació:

 • Cinematògraf (Societat Catalana de Comunicació)
 • Periodística (Societat Catalana de Comunicació)
 • Treballs de Comunicació (Societat Catalana de Comunicació)

Ciències de l’educació:

 • Butlletí de la Societat Catalana de Pedagogia
 • Educació i Història. Revista d’Història de l’Educació
 • Revista Catalana de Pedagogia (Societat Catalana de Pedagogia)

Portal de publicacions de l’Institut:
Per accedir-hi: http://www.iec.cat/

Publicacions en línia:
Per accedir-hi: http://publicacions.iec.cat/MonografiesEnLinia.do