Aquesta revista de l’ICRECS és la primera revista electrònica de la Universitat de Perpinyà.

Per accedir-hi : http://recerc.casa-paisos-catalans.eu

Les cultures, les civilitzacions, les llengües dites territorials, regionals, minoritàries o minoritzades ; llur història, els territoris, les institucions, les societats i les seves evolucions, les mutacions, les normes que les estructuren, que les coaccionen o que elles susciten ; les llengües en contacte i les polítiques lingüístiques ; l’ensenyament en immersió i el plurilingüísme ; les fronteres i de les identitats ; les relacions transfrontereres. RECERC és una revista oberta a tots aquests camps, a les aproximacions i als enfocaments disciplinaris diversos i al debat científic.

2008 – Número 1: Catalunya, llengua i societat

2008 – Número 2: Especial Cooperació transfronterera. La Cooperació Territorial Europea

2010 – Número 3: Especial Cooperació transfronterera. La salut dins l’Espai Català Transfronterer

2011 – Número 4: Especial Cooperació transfronterera. Les eines de la cooperació transfronterera

2012 – Número 5: Llengües i ensenyament

2012 – Número 6: La valorització turística del patrimoni

2013 – Número 7: La frontera franco-catalana: iniciatives i instruments dins l’Espai Català Transfronterer