L’Institut d’Estudis Catalans és una institució acadèmica que té per objecte l’alta investigació científica i, principalment, la de tots els elements de la cultura catalana. Entre les finalitats estatutàries que constitueixen la seva missió fonamental, destaca contribuir a la planificació, la coordinació, la realització i la difusió de la recerca, en les diferents àrees de la ciència i la tecnologia.

Les seccions de l’Institut s’encarreguen d’organitzar i desenvolupar la recerca i de programar les activitats en les disciplines pròpies a partir de projectes d’investigació i de diversos centres i laboratoris. Amb l’objectiu de fer el seguiment d’aquestes activitats, l’Institut disposa de la Comissió d’Investigació i de la Secretaria Científica.

Per més informació : http://www.iec.cat/gc/  clic sobre Recerca

 

A més l’Institut assessora els poders públics i les institucions, per mitjà de dos projectes:

– Els Reports de la recerca a Catalunya. Consisteix en una sèrie d’informes periòdics sobre l’estat de la recerca en cada una de les àrees científiques.

– L’Observatori de la Recerca Catalana és un centre de recollida, anàlisi (en relació a paràmetres internacionals), explotació i difusió de dades des de 2003. S’hi troben, pel que fa a les entitats : els recursos humans, econòmics i materials, i pels resultats : les publicacions, tesis i patents.

 

Per a accedir a aquest “Observatori de la Recerca. Mesurament de la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació” : http://meridia.iec.cat/